Čo je to skalárna energia?

 

Energia  nevzniká, ani nezaniká, len sa mení z jednej formy na druhú. Je to jeden z najzákladnejších prírodných zákonov. V nule, kde máme nulovú intenzitu elektromagnetického poľa sa zmení priečné vlnenie na pozdĺžne. 

 

Podľa fyzika T. Beardena tam , kde je nula pri rušení amplitúd dvoch elektromagnetických vĺn s posunutou fázou sa nachádza  ohromné množstvo energie,  ktorú nazývame skalárna energia.Výskumom skalárnej energie sa zaoberali známi fyzici ako James Clerk Maxwell, Albert Einstein a hlavne Nikola Tesla.

Skalárna energia sa šíri všetkými smermi, prechádza cez pevné skupenstvá bez straty intenzity, kontinuálne regeneruje svoju frekvenciu, jej účinky časom sa posilňuju

 

Vesmír, v ktorom žijeme, riadi v súčasnosti neviditeľné pole energie (tzv.temná energia, ktorá tvorí 70 % nášho vesmíru), spôsobujúce jeho rozpínanie čoraz väčšou rýchlosťou. Tento objav postavil na hlavu všetky kozmologické teórie. Kozmológovia začínajú hovoriť o quintesenčnom vesmíre. V tomto vesmíre je hlavnou silou záporná gravitácia (piaty element / piata sila).   

 

 

Dôkazom existencie skalárneho poľa  je Kirlianova fotografia, ktorá dokumentuje energetické vyžarovanie okolo predmetov ako aj živých bytostí. Na základe experimentov Nikolasa Teslu sa podarilo v roku 1939 ruskému inžinierovi Semjonovi Kirlijanovi vytvoriť fotografiu aury. Vyfotografoval vysokofrekvenčný elektrický výboj vznikajúci medzi jeho dlaňou a elektródou. Na snímkach našiel žiaru obklopojúcu jeho ruku. Kirlian začal experimentovať a fotil všetko čo našiel vo svojom okolí. Zistil, že veľkosť vyžarovnia sa mení podľa toho, v akej “kondícii” je objekt. Napríklad čerstvo odtrhnutý list stromu mal vyžarovanie jasné a žiariace oproti zvädnutému listu, ktorý nevyžaroval prakticky nič. Po mnohých experimentoch prišiel Kirlian k záveru, že energetické vyžarovanie nie je závislé na elektrocharakteristikách  fotografovaného objektu, ale úplne na iných vlastnostiach, ktoré súvisia s tzv. životnou energiou.

                     

 

Vplyv skalárnej energie na ľudský organizmus

-           zrýchlenie procesu detoxikácie

-           zvýšenie energetickej úrovne bunky na 70 – 90 mV

-           zvýšenie kovalentnej úrovne každého atómu vodíka v tele, čo sa dá overiť spektrografom.

            Kovalentné vodíkové väzby udržujú ľudskú DNA  pohromady.

            Tým sa chráni DNA pred poškodením.

-           zlepšenie priepustnosti bunkovej steny, čím sa uľahčuje prenos živín do každej bunky

-           zvýšenie kvality spánku

-           zlepšenie videnia

-           zníženie bolesti hlavy pri migréne

-           uvoľnenie bolesti kĺbov, chrbtice

-           urýchlenie liečby kožných ochorení

-           zvýšenie celkovej telesnej energie

-           čistenie krvi

-           spomalenie starnutia

-           posilnenenie odolnosti  organizmu voči EMS (žiarenie z počítačov, telefónov apod.)

 

 

              

 

-           zvyšuje celkovú imunitu organizmu

-           pôosobí ako antidepresívum , pretože vychytáva noradrenalín do nervových buniek PC12

-           má významný vplyv v prevencii proti rakovine a tiež na jej liečenie

 

 

 

 

 

Anketa

Páči sa Vám náš nový web?

Áno, je pekný (31)
91%

Nie, potrebuje doladiť (3)
9%

Celkový počet hlasov: 34

Novinky

Napíšte nám

06.03.2012 16:16
      Vážení priatelia. Touto formou a na tomto mieste Vás chceme...

Vitajte na našom webe

06.03.2012 16:06
  Život je Pohyb; Život je Zmena; hovorí sa. Alebo Pohyb je Život; Zmena je Život. Čo...